Sự kiện!

Đua TOP FREE SS6.15

Thời gian sự kiện: bắt đầu 13h ngày 25/07/2024 kết thúc 20h ngày 25/07/2024

Lưu ý Đua TOP
 • BXH được tính theo BXH trên Web ID BXH/BXH nhân vật/TOP tất cả
 • Phần thưởng sẽ được trao cho top 3 nhân vật có reset cao nhất/thời gian nhận thưởng 24h trong ngày. có thể pm ADM để nhận thưởng trực tiếp.
 • class nào ĐUA TOP thì sẽ nhận phần thưởng dành chó class đó/sau khi đua top đổi giới tính để nhận sẽ vẫn nhận top cho class trước khi đổi
 • mỗi HWID chỉ nhận 1top cao nhất/cùng IP có thể nhận 2 , nhiều top, nhưng cùng 1 máy đua top chỉ nhận 1 giải
TOP Phần thưởng phần thưởng
VŨ KHÍ 380 +11 3OP 600.000 WC
VŨ KHÍ 380 +11 2OP 300.000 WC
VŨ KHÍ 380 +0 2OP 200.000 WC

Thời gian sự kiện: bắt đầu 13h ngày 25/07/2024 kết thúc 20h ngày 27/07/2024

Lưu ý Đua TOP
 • BXH được tính theo BXH trên Web ID BXH/BXH nhân vật/TOP tất cả
 • Phần thưởng sẽ được trao cho top 3 nhân vật có reset cao nhất/thời gian nhận thưởng 24h trong ngày. có thể pm ADM để nhận thưởng trực tiếp.
 • Class nào ĐUA TOP thì sẽ nhận phần thưởng dành chó class đó/sau khi đua top đổi giới tính để nhận sẽ vẫn nhận top cho class trước khi đổi
 • mỗi HWID chỉ nhận 1top cao nhất/cùng IP có thể nhận 2 , nhiều top, nhưng cùng 1 máy đua top chỉ nhận 1 giải


TOP Phần thưởng phần thưởng
SÓI HOÀNG KIM TÙY CHỌN 1 VŨ KHÍ HUYẾT THẦN +11 3OP
SÓI TẤN CÔNG TÙY CHỌN 1 VŨ KHÍ HUYẾT THẦN +11 2OP
SÓI PHÒNG THỦ TÙY CHỌN 1 VŨ KHÍ HUYẾT THẦN +11 2OP


 • Có giới hạn reset (bắt đầu từ 0h ngày 10-12)
 • Hệ thống sẽ căn cứ BXH ALL của từng nhân vật để đưa vào BXH ALL

thời gian sự kiện: bắt đầu 13h ngày 25/07/2024 kết thúc 20h ngày 31/07/2024

Lưu ý Đua TOP
 • BXH được tính theo BXH trên Web ID BXH/BXH nhân vật/TOP tất cả
 • Phần thưởng sẽ được trao cho top 3 nhân vật có reset cao nhất/thời gian nhận thưởng 24h trong ngày. có thể pm ADM để nhận thưởng trực tiếp.
 • Class nào ĐUA TOP thì sẽ nhận phần thưởng dành chó class đó/sau khi đua top đổi giới tính để nhận sẽ vẫn nhận top cho class trước khi đổi
 • mỗi HWID chỉ nhận 1top cao nhất/cùng IP có thể nhận 2 , nhiều top, nhưng cùng 1 máy đua top chỉ nhận 1 giải

Phù Thủy

Set hắc thần DW
• 3 Option
• Luck

(Tự chọn 3 Option)

Chiến Binh

Set Hắc thần DK
• 3 Option
• Luck

(Tự chọn 3 Option)

Đấu Sĩ

sét hắc thần MG
• 3 Option
• Luck

(Tự chọn 3 Option)

Tiên Nữ

Set hắc thần ELF
• 3 Option
• Luck

(Tự chọn 3 Option)

Chúa Tể

Set hắc thần DL
• 3 Option
• Luck

(Tự chọn 3 Option)

Thuật Sĩ

Set hắc thần SUM
• 3 Option
• Luck

(Tự chọn 3 Option)

Thiết Binh

set hắc thần RF
• 3 Option
• Luck

(Tự chọn 3 Option)

Thời gian sự kiện: bắt đầu 13h 25/07/2024 kết thúc 20h ngày03/08/2024

Lưu ý Đua TOP
 • BXH được tính theo BXH trên Web ID BXH/BXH nhân vật/TOP tất cả
 • Phần thưởng sẽ được trao cho top 3 nhân vật có reset cao nhất/thời gian nhận thưởng 24h trong ngày. có thể pm ADM để nhận thưởng trực tiếp.
 • Class nào ĐUA TOP thì sẽ nhận phần thưởng dành chó class đó/sau khi đua top đổi giới tính để nhận sẽ vẫn nhận top cho class trước khi đổi
 • mỗi HWID chỉ nhận 1top cao nhất/cùng IP có thể nhận 2 , nhiều top, nhưng cùng 1 máy đua top chỉ nhận 1 giải

TOP 1

- PET3 CUSTOM
- RING PEN+13
- 3OP TÙY CHỌN

TOP 2

- PET3 CUSTOM
- RING PEN +9
- 3OP TÙY CHỌN

TOP 3

- PET3 CUSTOM
- RING PEN +0
- 3OP TÙY CHỌN

chưa cập nhật: xxxx xx ngày xx/xx/xxxx kết thúc xx ngày xx/xx/xxxx

Giải thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Bộ Nhẫn + Dây Chuyền Hoàn Hảo (Tự Chọn 1 Option)
Gồm 2 Nhẫn và 1 Dây Chuyền
1 cặp Nhẫn Hoàn Hảo
Gồm 2 Nhẫn
Dây Chuyền Hoàn Hảo
1 Dây Chuyền

Bảng Điểm Kill Boss

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5
Kundunt BOSS 10